Inschrijven

Wil jij ook graag mee doen aan dé mooiste indoor cross? Geef je dan snel op! Je kunt je uiterlijk inschrijven tot 10 februari 2024. Aanmelden kan per mail (indooreventingtwente@gmail.com). Vermeld in de mail de volgende gegevens:

 • Naam deelnemer
 • Zaterdag 17 februari of zondag 18 februari (indien je van start gaat in de Klasse BB paarden).
 • Naam paard/pony
 • Naam van uitkomende vereniging
 • Welke klasse / hoogte je wilt rijden (en van pony’s ook de categorie C/D/E)

Inschrijfgeld voor de pony’s bedraagt €30,- per parcours en voor de paarden €35,- per parcours. Inschrijfgeld dient direct tijdens opgave overgemaakt te worden naar NL 22 RABO 0314 182 853 t.n.v. Indoor Eventing Twente o.v.v. naam en paard/pony.

Let op! De wedstrijd zal worden gereden en georganiseerd volgens KNHS wedstrijd reglement.

Geef je snel op, want VOL=VOL

Het vraagprogramma

Hieronder staat een indicatie van de starttijden. Deze zijn op basis van voorgaande edities, deze tijden staat niet vast!

Zaterdag 17 februari

Paarden Klasse BB (aanvang ca. 9:30u) Inschrijfgeld €35.
Prijzengeld: €50-30–25–15–10
1e prijs beschikbaar gesteld door:
EventPhoto4You
Paarden Klasse B (aanvang ca. 12:30u)Inschrijfgeld €35.
Prijzengeld: €125-35–30-20–10
1e prijs beschikbaar gesteld door:
Schuttingfabriek.nl
Paarden Klasse LInschrijfgeld €35.
Prijzengeld €125-35–30-20–10
1e prijs beschikbaar gesteld door:
Schuttingfabriek.nl
Paarden Klasse M (aanvang ca. 19:00u)Inschrijfgeld €35.
Prijzengeld €250-40–35-25– 10
1e prijs beschikbaar gesteld door:
Uniek Magazijninrichting Hengelo

Zondag 18 februari

Oefenparcours, verkort, 70cm (aanvang ca. 9:00u)Inschrijfgeld €25,-Geen startpas nodig, wel lidmaatschap van KNHS/FNRS
Paarden Klasse BB (aanvang ca. 11:00u) Inschrijfgeld €35. Prijzengeld €50-30–25–15–101e prijs beschikbaar gesteld door:
EventPhoto4You
Pony’s Klasse B cat. DE (aanvang ca. 13:00u)Inschrijfgeld €30. Prijzengeld €30–25–20–15–101e prijs ponydeken aangeboden door: De Kokkerette Enschede
Pony’s Klasse L cat. CInschrijfgeld €30. Prijzengeld €30–25–20–15–101e prijs ponydeken aangeboden door: De Kokkerette Enschede
Pony’s Klasse L cat. DEInschrijfgeld €30. Prijzengeld €30–25–20–15–101e prijs ponydeken aangeboden door: De Kokkerette Enschede
Pony’s Klasse M cat. CDEInschrijfgeld €30. Prijzengeld €30–25–20–15–101e prijs ponydeken aangeboden door: De Kokkerette Enschede
Pony’s Klasse Z cat. CDE Inschrijfgeld €30. Prijzengeld €30–25–20–15–101e prijs ponydeken aangeboden door: De Kokkerette Enschede

Alle tijden die zijn vernoemd, zijn richttijden en kunnen dus afwijken. De startlijst is leidend. Tevens kunnen verschillende rubrieken worden samengevoegd afhankelijk van het aantal opgaven. Geef je snel op, want VOL=VOL!

Belangrijke informatie voor deelnemers

De indoor cross zal worden verreden in twee rijbanen in de vorm van een 2-fasen parcours. De deelnemer start in de grote hal van de Hoffmeijer. Hierbij wordt het eerste gedeelte verreden over spring-hindernissen, de 2e fase zal bestaan uit cross-hindernissen verdeeld in twee rijbanen.

Tijdens het deelname van het evenement is het dragen van een veiligheidshelm en bodyprotector verplicht, deze moeten voldoen aan de gestelde CE norm. Voor overige regels I&R, harnachement, kleding e.d. verwijzen wij naar het Algemeen Wedstrijdreglement KNHS en Discipline reglement Eventing KNHS.

De deelnemer moet zich realiseren dat de hindernissen tijdens de indoor eventing niet worden verankerd of o.i.d. met de grond/bodem worden gekoppeld. We spreken heir dus van mobiele hindernissen. Gezien de beperkte snelheid tijdens deze wedstrijden t.o.v. buiten cross wedstrijden wordt geacht dat de uitvoering en opstelling voldoet. Deelnemers kunnen de organisatie niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade opgelopen door het kantelen e.d. van hindernissen.

In het kader van de regels rondom de AVG wetgeving delen wij u mede dat u, door het bezoeken en/of deelnemen aan dit evenement, toestemming geeft voor het maken van beeld/geluidsopnamen tijdens dit evenement die gebruikt zullenw worden voor promotiedoeleinden op website, social media en overige publicaties.

De organisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen, de bezoeker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.

Overige wedstrijd regels

Artikel 329 – indoor eventingwedstrijden (ISGW) worden verreden volgens het geldende wedstrijdreglement eventing met onderstaande aanvulling:
Tijdens een indoor eventing wedstrijd of een Eventingderby vindt de cross-country plaats in een afgesloten ring van minimaal 2.000 vierkante meter (indoor) en 3.200 vierkante meter (derby). Deze wedstrijden worden verreden volgens het geldende wedstrijdreglement eventing waarbij de volgende aanvullingen gelden.

 1. De volgende snelheden worden gehanteerd:
  Tempo cross paarden:
  Klasse B 350-400 m/min.
  Klasse L 400-450 m/min.
  Klasse M 420-470 m/min.
  Klasse Z 440-490 m/min.

Tempo cross pony:
Klassen BB 300 -350 m/min
Klasse B 300-350 m/min.
Klasse L 350-400 m/min.
Klasse M 375-425 m/min.
Klasse Z 400-450 m/min.

 1. De wedstrijd bestaat uit één of meer onderdelen waar de cross altijd een vast onderdeel van uitmaakt.
 2. Indien zowel de onderdelen springen en cross country worden verreden bestaat dit uit een 2 fasen parcours. De eerste fase bestaat uit een springparcours met ongeveer 8 hindernissen waarbij de fouten volgens tabel A worden berekend. De tweede fase bestaat uit een cross country met ongeveer 15-20 hindernissen (maximaal 25 sprongen) waarbij de fouten worden berekend volgens het reguliere eventingreglement. De finish van de 1e fase is de start van de 2e fase.
 3. Voor het opmaken van het klassement is artikel 316 van toepassing. Voor wedstrijden zonder dressuur geldt voor alle klassen dat de deelnemende combinaties starten met een beginscore van -30.
 4. Inzet officials:
  a. De rijstijl in de klasse B dient door één rijstijl jurylid eventing beoordeeld te worden volgens het protocol in bijlage 5. Het eindcijfer wordt x2 van het strafpunten totaal aftrokken.
  b. Naast het rijstijl jurylid moeten er 2 springjuryleden aanwezig zijn die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het klassement.
  c. De taken van de federatie vertegenwoordiger worden overgenomen door één van de juryleden.
  d. Een TA ondersteunt de cross bouwer en keurt voorafgaand aan de wedstrijd het spring- en crossparcours.
 5. De resultaten van de eventing wedstrijd komen niet voor winst- of verliespunten in aanmerking.
 6. Op een indoor eventing wedstrijd mag een paard maximaal 2 maal starten. Indien 2 maal gestart wordt in dezelfde rubriek dan moet de 2e start HC zijn.
 7. Op de indoor eventing wedstrijd vindt geen veterinaire keuring plaats.
 8. Combinaties moeten starten in de klasse waarin men startgerechtigd is.

Artikel 311 – Kleding en Harnachement 1. Kleding en harnachement algemeen

 1. In alle wedstrijdonderdelen is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm, die voldoet aan de Europese norm NEN-EN 1384 verplicht.
 2. In alle wedstrijdonderdelen moeten de sporen aan de volgende voorwaarden voldoen:
  De sporen moeten uit glad metaal vervaardigd zijn. De lengte van de spoor vanaf de laars mag niet langer dan 3,5 cm (1,5 cm maximaal voor pony’s) zijn, zonder wieltjes en naar achteren gericht. Het uiteinde moet afgerond zijn. Indien de knop gebogen is moeten de sporen zodanig gedragen worden, dat de knop naar beneden is gericht.
 3. Tijdens de cross is het verplicht:
  – rijlaarzen of jodhpur laarsjes en glad leren/gladde kunstleren chaps te dragen;
  – een bodyprotector te dragen. Het is tevens toegestaan om naast de bodyprotector gebruik te maken van een opblaasbaar vest dat met een koord verbonden is aan het zadel met als doel bij een val deze te breken. Het vest moet voldoen aan de CE norm of een gelijkwaardig keurmerk.
  – het rugnummer zichtbaar te dragen.

Artikel 318 – Uitslag berekening springproef

 • Hindernis omverwerpen tijdens de sprong 4 strafpunten.
 • Eerste ongehoorzaamheid 4 strafpunten.
 • Tweede ongehoorzaamheid 8 strafpunten
 • Derde ongehoorzaamheid uitsluiting
 • Val van ruiter uitsluiting
 • Val van paard uitsluiting
 • Overschrijden van de tijd: 1 strafpunt voor iedere 4 seconden of begonnen 4 seconden
 • Bij meer dan 20 strafpunten, zonder bijtelling van strafpunten voor tijdsoverschrijding, mag niet gestart worden in de cross gedeelte

Artikel 319 – Uitslagberekening cross

Fouten op een hindernis in de cross worden, ter beoordeling van de hinderniscontroleur of wedstrijdjury, volgens onderstaande tabel bestraft: Ongehoorzaamheid (weigering, uitbreken, volte) in alle klassen:

Ongehoorzaamheid (weigering, uitbreken, volte) in alle klassen:

Weigering, uitbreken, volte20 strafpunten
2e weigering op dezelfde hindernis40 strafpunten
3e weigering op dezelfde hindernisUitsluiting
4 weigeringen totaalUitsluiting

Vallen in alle klassen:

Val van het paard Uitsluiting
Val van ruiter Uitsluiting

Aansprakelijkheid
1. Het betreden van het wedstrijdterrein en het bijwonen van of deelname aan het Evenement geschiedt door de Bezoekers en Deelnemers op eigen risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker of Deelnemer geleden schade of de Bezoeker of Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

A. Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de door deze derden ingeschakelde personen.
B. Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker of Deelnemer toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.
C. Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker of Deelnemer toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.
D. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement.
E. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het Evenement.
F. Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend (paard/pony) of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat. h. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van Bezoeker of Deelnemer.

2. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker of Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe

gegeven bevel van het bevoegde gezag of op advies van de KNHS afgelast dient te worden.
3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van door de Organisatie, in welke vorm dan ook, ingeschakelde derden.